O ČERSTVÉM MASU.CZ

Elektronický obchod ČerstvéMaso.cz je provozován ryze českou společností Jatka Zbiroh spol. s r.o., která na trhu působí od roku 1995. Tato rodinná společnost se zabývá certifikovanou BIO porážkou hospodářských zvířat, následným bouráním a distribucí masa. 

Svojí velikostí patří mezi malé společnosti - zaměstnává kolem 15 pracovníků a její měsíční obrat porážkového cyklu je v průměru 100 ks hospodářských zvířat. Od založení v roce 1995 (Zbiroh, okres Rokycany) již prošla modernizací technologického vybavení (2005), které umožnilo rozšíření kapacity, certifikaci provozu pro BIO porážku,  splnění podmínek certifikace HACCP a dalšími potřebnými inovačními procesy.

Hlavním cílem společnosti je výroba kvalitního masa, která je dosahována kombinací výběru hodnotných jatečných zvířat a certifikovaného porážkového procesu. Zvířata jsou odebírána výhradně z českých farem, u nichž je dlouholetou spoluprací ověřena jistota jejich kvalitního výběru a dodání. Porážkový proces je prováděn pod stálým veterinárním dohledem v souladu s přísnými veterinárními a hygienickými předpisy

Kvalitu výrobků dnes a denně prověřuje široké spektrum odběratelů od konečných spotřebitelů, přes výrobny uzenin / masných výrobků, až k obchodům a restauracím.